آدمایی هستن که مطالعه میکنن، تحقیق و پژوهش انجام میدن، حتی تفکر میکنن و این روند رو بارها بار تکرار میکنن؛ اما نه تا جایی که به جواب برسن بلکه تا جایی که به جواب مورد نظرشون برسن.