چند سال پیش بود که صبح روز تولدم چشمم به خال ریز روی انگشت دستم افتاد، تقریبا مطمئن بودم شب قبل که ناخن هام رو کوتاه کرده و دستم رو کرم زده بودم اون خال نبود. وقتی با تعجب و البته کمی هیجان به دوستم نشونش دادم گفت: این خال تولدته :)

این اتفاق رو فراموش کرده بودم تا همین چند روز پیش که یه خال ریز جدید کف دستم دیدم. این کی اینجا سبز شده بود؟ فقط دو سه روز بعد از تولدم متوجهش شده بودم. خلاصه این که داستان خالهای ریز و روز تولد برام اتفاق جالبیه از این جهت که تمام طول سال با نگاه کردن بهشون به یاد روز تولدم میفتم و اینکه باید حواسم باشه که چقدر از لحظه ی ورودم به این دنیا گذشته و توی این مدت چه کارا کردم و از پس چه کارایی هنوز بر نیومدم...