فقط توی دنیای شیمی نیست که برای حل کردن چیزی باید تا حد امکان کوچکش کرد، هر جای این دنیا با هر مسئله ای که روبرو شدید به جای بزرگنمایی و اغراق درباره ش، خیلی ساده تا میتونید کوچکش کنید تا قابل حل بشه... اگر نشد به حال خود رهاش کنید یا اصلا حل شدنی نیست یا الان زمانش نیست، به بقیه ی زندگیتون بچسبید مگه چقدر عمر میکنیم؟!!

عمرتون طولانی...