باید به اندازه ی رفیق جانم خاص باشی تا بتونی یه هدیه به این عجیبی برای تولدم بدی... مینویسم داستان این هدیه رو به امید خدا.
یه آدمایی هستن که وقتی سر راه زندگیت قرار میگیرن احساس میکنی خدا خواسته بهت یادآوری کنه که خیلی زیبایی ها هنوز توی دنیا از بین نرفته؛ خوبی، معرفت، رفاقت، صداقت و مهربونی ... تولدت مبارک رفیق مهربون+ بخش زیادی از متن پست خاطره شد...