اصلا صدای زهرا خود خود هیجانی بود که این روزا کم داشتم، یه چیز تو مایه های معجزه! میگه: ماجراهای سعید و زهرا همچنان ادامه داره.. :))


میخوام نقطه کوبی یاد بگیرم هنر جذابیه برام.

+ خاطره شد.