چند روزی هست که یه بوی عطر ملایم توی اتاق پیچیده، مخصوصا زمانی که پشت میز میشینم. احتمالا شیشه ی عطری که توی کمد انداختم کج شده و درش برداشته شده. این بو و هزارتا خاطره...