برای همه باید دوستی مثل تو باشه، تویی که وقتی بهت پیام میدم حالم خرابه، یه موزیک غمگین میخوام در حد خودکشی حسی، بی هوا موزیک "با من سوت بزن"آرش رو برام بفرستی و من هر چی ناسزا بلدم توی ذهنم مرور کنم و آخرش برات بنویسم، ممنونم که هستی عوضی.


پ.ن: خوشحالم که میتونم به یه رفاقت استیبل باهات امیدوار باشم.

پ.ن2: از فارسی نوشتن کلمات انگلیسی همون قدری بدم میاد که از فینگلیش نوشتن، اما این بار دوست داشتم بنویسم، رفاقت استیبل.