میگم دیشب که سردیم شده بود ناخوش بودم یادت افتادم، این شد سرآغاز چتمون، از هر دری سخن گفتیم و بسی استیکر روان شاد کن حواله و دریافت کردیم. تهش میگه،  دلمان باز شد از چتیدن با تو. تو دلم میگم کجاشو دیدی بنده خدا،  هر کی با من چت کنه به حدی از نشاط و فرح نایل میشه که بعد از مدتی از این ماجرا اظهار تاسف کنه... چه چتایی که بی بها دونسته شد... 


میگم از فلانی خبری ندارم، خب دخترا معمولا خبری بشه از پروفایلشون شروع میکنن به تابلو بازی. میگه پروفایل تو نشون میده که به تازگی با یه زرافه آشنا شدی که میتیغدت! 

الله اکبر 

پ.ن: معرفی میکنم جناب زرافه