یادم نمیاد هیچ وقت توی زندگیم یه قاشق نمک رو توی دهانم ریخته باشم ولی هر وقت حالم از شدت ناراحتی بده و سردرد دارم احساس میکنم یه قاشق سر پر نمک ریخته م دهانم... احساس وحشتناکیه.