السلام علیک یا ضامن آهو

+ این پست نیز خاطره شد...