چرا یادم میره بزرگترین نعمت زندگیم مامانمه؟ وقتی با هم حرف میزنیم زمان از دستمون در میره. میگه: هیشکی تاحالا از راستی و درستی ضرر نکرده... قبولش دارم ( هر چند خودم گاهی بد میشم).

نباید از هیچی توی زندگی بترسی، هیچ چیز اونقدرا هم سخت و بزرگ و دور از دسترس نیست.

بهشت و جهنم یه جایی همین جاست، اینجا که نه! مثلا همراه هر کسی باشه...


+ خاطره شد...